ANGLIČTINA LÉTO 2020 - DĚTI / ŽÁCI / STUDENTI

Název Datum Čas konání Kód

Cena / osoba

Počet klientů Poznámka

Endýskův "mini" tábor - dopolední

Děti 6 - 9 let

27.7. - 31.7.

5 dní x 3 hodiny

9:00 - 12:00 hod LET-End1

1500 Kč

(cena bez DPH)

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina

Endýskův "mini" tábor - odpolední

Děti 6 - 9 let

27.7. - 31.7.

5 dní x 3 hodiny

13:30 - 16:30 hod LET-End2

1500 Kč

(cena bez DPH)

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina

Angličtina - žáci

II.stupeň ZŠ

(A1 úroveň)

17.8. - 21.8.

5 dní x 3 hodiny

13:30 - 16:30 hod LET-AJ1

1500 Kč

(cena bez DPH)

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina

Angličtina - žáci

II.stupeň ZŠ

(A2 úroveň)

17.8. - 21.8.

5 dní x 3 hodiny

9:00 - 12:00 hod LET-AJ2

1500 Kč

(cena bez DPH)

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina
Maturitní "nalejvárna"

3.8. - 14.8.

10 dní x 6 hodin

 9:00 - 12:00 a

13:30 - 16:30 hod

LET-AJ3

 6000 Kč

(cena bez DPH)

 

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina

Konverzace 

studenti SŠ

(B1/B2 úroveň)

24.8. - 28.8.

5 dní x 3 hodiny

10:00 - 13:00 hod LET-AJ4

1500 Kč

(cena bez DPH)

 

Minimum 5

Maximum 8

V ceně pitný režim a ovocná svačina

 

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tabor na daný týden se otevře v případě, že je přihlášeno minimálně 5 klientů do skupinky. Při menším počtu je nabídnuto poměrné navýšení ceny, se kterým musí všichni předem písemně souhlasit. Není-li dostatečný počet nebo nesouhlasí-li někdo ze skupiny s navýšením, tabor na daný týdenní termín se neuskuteční. O této skutečnosti jsou klienti případně včas informováni.

Termín pro přihlášky pro letní tábory jsou přijímány nejpozději do 31.5.2020!

Přihlásit se lze pouze vždy na celý týdenní program, nelze pouze na jednotlivé dny v týdnu. Případná absence klienta na výuce některý den nezakládá právo na vrácení poměrné nebo celé části poplatku na tábor.

V ceně je zahrnuta 1 x strava během dne (svačina - ovoce), včetně pitného režimu (voda, čaj).

Cena nezahrnuje případné jízdné, vstupné na atrakce v případě výletu do okolí (o tom budou klienti srozuměni v rámci programu, který je zaslán po vyplnění přihlášky), nezahrnuje ani případné jiné občerstvení, např. zmrzlina atd., kterou by si děti v případě výletu / vycházky chtěly zakoupit. Doporučujeme v takovém případě, aby děti měly malé kapesné / drobné mince s sebou.

Pro přihlášení do městských táborů je nutné vyplnit řádnou přihlášku. Součástí přihlášky budou i podmínky, které Vám budou po odeslání přihlášky zaslány do emailu k náhledu a s kterými bude nutné písemně souhlasit, jinak bude přihláška neplatná (GDPR, atd.)

Platba za tábor musí být uskutečněna dle zaslané faktury do emailu, kterou obdržíte po vyplnění řádné přihlášky a zasláním Vašeho písemného souhlasu s podmínkami. Při pozdější platbě, než je splatnost faktury, nebude přihláška přijata a klient nebude moci na tábor nastoupit.

Rodiče malých dětí jsou povinni písemně nahlásit min. 1 týden před zahájením tábora, je-li dítě na nějakou složku jídla alergické nebo pokud během dne bere ze zdravotních důvodů nějaké léky (jaké, kdy a kolik). EN DE Jazyková škola nenese odpovědnost za případné komplikace v případě, že to nebude dopředu ohlášeno.

Čas tábora je vždy přesně stanoven. Příchod jen možný nejdříve 10 min před zahájením (ne dříve, škola nemusí být v dřívějším čase ještě otevřena) a odchod nejpozději 10 min po oficiálním ukončení (ne později, v případě, že mezletílé dítě, které je vyzvedáváno rodiči a neodchází-li samo, zůstane vlivem zpoždění vyzvedávájí osoby déle, bude EN DE Jazyková škola účtovat částku 100 Kč za každých započatých 15 min hlídání). EN DE Jazyková škola si vyhrazuje právo, že nebude kontrolovat s kým nezletilé dítě odchází, pokud o tom nebude předem informováno rodiči, že dítě smí odejít pouze s danou osobou a nikým jiným).

EN DE Jazyková škola si vyhrazuje právo předem ukončit docházku do kurzu příliš neukázněnému dítěti, které opakovaně nerespektuje ústní pokyny lektora tábora v rámci slušného chování a dobrých mravů, či hygienických zásad. V takovém případě budou okamžitě rodiče telefonicky upozorněni, aby bylo dítě z tábora vyzvednuto. Jedná-li se o vykázání z programu na 1 den, nevzniká nárok na finanční či jinou kompenzaci. Pokud je dítěti ukončena celková docházka do "tábora", bude navráceno nevyčerpané táborné od následujícího pracovního dne.

Vyplněním přihlášky a vyjádřením souhlasu s podmínkami uděluje klient zároveň i souhlas s tím, že během výuky ve skupině, mohou být pořízeny fotografie či video záznam pro účely propagace tohoto programu. V takovém případě nezvniká nárok na jakoukoliv finanční odměnu.

EN DE Jazyková škola si vyhrazuje právo na změnu nabídky či rozvrhu.

 

 

AKTUÁLNĚ:

Cambridge English zkoušky 16.5.2020

ROZVRH pro školní rok
2019 / 2020 je tu

Přípravné kurzy v nabídce:
Cambridge English; Goethe Institut

Jednoleté denní studium cizích
jazyků od září v Nové Pace

ENDÝSEK kroužky a doučování pro děti

 

    Elektronická třídnice
  • Jméno
  • Heslo
  •